ПАРКЕТ МАСИВЕН ДЪБ ЦЕНОВА  ЛИСТА   НА ДЪБОВ  ПАРКЕТ С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ ЦЕНИ
ПАРКЕТ ВАРНА


ПРОМОЦИИ

ПРОМОЦИИ НА ДЪБОВ ПАРКЕТ с дебелина 16 мм


Размери
/мм/

Цени на паркета по качества   [лв/м²]

I

II

III

IV

50/200÷350

25.00

23.00

19.00

12.00

30/250÷300

16.00

-

ПРОМОЦИИ НА БУКОВ ПАРКЕТ с дебелина 16 мм


Размери
/мм/

Цени на паркета по качества [ лв/м²]

I

II

III

IV

50/200÷300

17.00

15.00

13.00

10.00

30/250÷300

13.00

-

СУПЕР ПРОМОЦИЯ НА ДЪБОВ ПАРКЕТ с дебелина 16мм


Размери
/мм/

Цени на паркета по качества [лв/м²]

I

II

III

80/400÷800

35.00

30.00

25.00