Ламиниран паркет -KRONOTEX-Германия от ПАРКЕТ ВАРНА

 

МОДЕЛ

Номенклатурен
номер

Цена
лв/м²

Dynamic Clic 2Clic -  8mm HDF  KласАС 32
всички домашни и обществени помещения
със средна натовареност

D1215  D1237
D 2341

 

16.70

Dynamic Clic 2 Clic – 8mm HDF  КласАС 32
всички домашни и обществени помещения
със средна натовареност

D2427  D1359
D1404  D1411
 D  742  D2404
D2241-8+1

14.50

Smart Clic 2 Clic-7mm HDF  Клас АС 31
всички домашни и обществени помещения
с ниска натовареност

D 2412

15.40

Smart Clic 2 Clic -7mm HDF  Клас АС 31
всички домашни и обществени помещения
с ниска натовареност

D1467  D1216
D 643

14.40

Smart Clic 2 Clic – 7mm HDF Клас АС 31
всички домашни и обществени помещения
с ниска натовареност

D1411  D1424
D2780  D1359
D725

12.50

Smart Clic 2 Clic – 7mm HDF  Клас АС 31
всички домашни и обществени помещения
с ниска натовареност

D2600

12.00

Basic Clic 2 Clic – 6mm HDF  Клас АС 23
всички домашни помещения

D1403  D1418

10.70

Smart Clic 2 Clic – 7mm HDF  Клас АС 3
всички домашни и обществени помещения
с ниска натовареност

D1440  D2780  D  643
D1467  D1210  D1371
D1216  D1359  D1424
D1411  D  725

16.00

Dynamic Clic 2 Clic – 8mm HDF  Клас АС 4
всички домашни и обществени помещения
със средна натовареност

 

 

D2440  D2781  D2441
D2457  D2776  D2777
D2820  D  406  D  404
D1461  D2929  D  644
D2931  D1412  D2404
D1472  D1496  D2928
D1372  D2926  D2341
D  856  D2820  D  432
D2932  D  764  D2791
D2940  D2930  D2304
D  437  D2427

 

 

 

17.50

 

 

Design Clic 2 Clic – 8mm HDF  Клас АС 4
обществени помещения със средна натовареност

D2922  D2923  D2925
 D2927  D2924

18.90

Amazone Clic 2 Clic– 10mm HDF  Клас АС 4
обществени помещения със средна натовареност

D2772  D2432   D2444
D2201  D2771  D2461
D2391  D2915  D2914
D2323  D2390  D2779

28.80

Robusto Clic 2 Clic- 12mm HDF  Клас АС 5
обществени помещения с висока натовареност

D1404  D2782  D2780
D 639

29.30

Ocean Clic 2Clic- 10mm HDF  КласАС 4
 за баня- обществени помещения със средна
натовареност

D2390  D2391  D2443
 D2444  D2773

34.50

Mammut/1.845*188*12/Clic2Clic-12mmHDF
Клас АС 5- обществени помещения с висока натовареност

D2412  D2413  D2443
D2201  D2773  D2938
 D2235  D2933

37.00

Glamour Clic2 Clic-8mm HDF Клас АС 4
обществени помещения със средна натовареност

D2913  D2916  D2917
D2918  D2919  D2920
D2935  D  190  D  148

36.50

MEGA Клас32 AC4 8 mЗа обществени
помещения

 

23.90